Gravesøknader i Hvaler kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune

Graving i Hvaler kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hvaler.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/42 Nytt VA-Bygg Korshavn Gravearbeid Gnr/Bnr: 25/80 LEIF GRIMSRUD AS 26.10.2020 31.05.2021
20/52 Arne Hermansen Gravearbeid Henry A. Larsens vei HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS 04.01.2021 04.02.2021
21/1 Graving av ny overvannsledning Gravearbeid Norderhaugveien RÅDE GRAVESERVICE AS 12.01.2021 27.01.2021
21/2 Storhaug Gravearbeid Brekkerød HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS 04.01.2021 15.02.2021