Gravesøknader i Hvaler kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune

Graving i Hvaler kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hvaler.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/31 Ny boligbeggylse, Skjærhalden Gravearbeid Kjølholtveien HARALD LORENTZEN AS 24.08.2020 31.10.2020
20/35 2004_RG20 Gravearbeid Rødveien RÅDE GRAVESERVICE AS 28.09.2020 02.11.2020
20/37 graving av fiberkabel Gravearbeid Gnr/Bnr: 51/1 MARTIN J. HOLTER AS 01.10.2020 30.11.2020
20/40 legging av va og strøm til nye brygger Gravearbeid Utgårdskilen MARTIN J. HOLTER AS 14.10.2020 30.11.2020
20/41 Søndre Skipstad 2, Vesterøy Gravearbeid Søndre Skipstad STENSVOLD ANLEGG AS 22.10.2020 30.11.2020
20/42 Nytt VA-Bygg Korshavn Gravearbeid Gnr/Bnr: 25/80 LEIF GRIMSRUD AS 26.10.2020 31.05.2021