Gravesøknader i Hvaler kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune

Graving i Hvaler kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hvaler.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/42 Nytt VA-Bygg Korshavn Gravearbeid Gnr/Bnr: 25/80 LEIF GRIMSRUD AS 26.10.2020 31.05.2021
20/46 Fiber i rundkjøring på skjærhalden Gravearbeid Torvet ANDREAS N. FJELLHOLT 13.11.2020 03.12.2020
20/47 Stolpebytte Gravearbeid Stormmusbrinken MARTIN J. HOLTER AS 18.11.2020 06.12.2020
20/48 Fleicher Orkelbog Gravearbeid Dammyrskogen HVALER RØRLEGGERBEDRIFT AS 25.11.2020 04.12.2020
20/49 Nedgravde avfallscontainere Storesand Gravearbeid Storesandveien BRØDRENE ØDEGÅRD MASKINDRIFT AS 30.11.2020 11.12.2020
20/50 Ny busslomme Gravearbeid Gnr/Bnr: 50/169 FOSBY ANLEGG AS 25.11.2020 15.12.2020