Gravesøknader i Hvaler kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune

Graving i Hvaler kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.hvaler.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/5 Ventilkum Kockebukta Gravearbeid bakken LEIF GRIMSRUD AS 10.03.2022 30.06.2023
22/18 Etablere ladestasjon Gravearbeid Rødveien ARILD KOLSTAD A/S 29.08.2022 28.10.2022