Gravesøknader i Hvaler kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Hvaler kommune

Graving i Hvaler kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.hvaler.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/40
Entreprenør MARTIN J. HOLTER AS
Start 14.10.2020
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Utgårdskilen 1 -51

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.10.2020
Tittel legging av va og strøm til nye brygger
Byggherre
Organisasjon: BORG HAVN IKS (orgnr.: 970937099)
Kontaktperson: Pål Erlig Johnsen (tlf.: 91117181)